05138032

همیشه جایی که مشتری هست تبلیغ کنید

ارسال SMS به یک نقطه از شهر از روی نقشه

در کمتر از 60 ثانیه می توانید سفارش خود را تکمیل کنید و هزینه آنرا آنلاین پرداخت کنید

قیمت هر پیام کوتاه و پیام صوتی فقط 450 ریال است. بدون هیچ هزینه دیگری

از روی نقشه یکی از مناطق 25 شهر بزرگ کشور را انتخاب کنید و پیامک بفرستید

از روی نقشه یکی از مناطق 25 شهر بزرگ کشور را انتخاب کنید و پیامک و پیام صوتی بفرستید

قیمت هر پیام کوتاه و پیام صوتی فقط 450 ریال است. بدون هیچ هزینه دیگری

در کمتر از 60 ثانیه می توانید سفارش خود را تکمیل کنید و هزینه آنرا آنلاین پرداخت کنید

شما اهل کجایید ؟

ب

در پیامپ نقشه 25 شهر بزرگ کشور هست

بیش از 3400 مشتری در کنار ما هستند

پیامپ محصول شرکت عصر فرا ارتباط است

این شرکت از سال 85 در حوزه خدمات پیام کوتاه مشغول به فعالیت میباشد

اطلاعات بیشتر

هیچگاه شما را تنها نمی گذاریم

لطفا پیغام بگذارید